Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

May 8, 2019

Bir görevi yapmayı kabul eden ancak sonra bunu yapmayan, konuşmanıza rağmen bu davranışını tekrarlayan ve ayak sürüyen kişilerin bu pasif agresif davranışlarıyla nasıl başa çıkılabilir bu kişiler nasıl hesap verebilir kılınır bunu konuştuk?