Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

May 13, 2019

Bu bölümde iş yerlerindeki Sessizlik Kültürü Hakkında konuştuk. Ayrıca kritik anlarda sessiz kalmanın ölümcül maliyetleri hakkındaki araştırma sonuçlarından bahsettik.