Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

May 27, 2019

İnsanların depresyona girmesini anlıyoruz da, kurumlar nasıl depresyona giriyor? İşte bu hafta bunu konuştuk.