Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Jun 10, 2019

Yöneticiler şirketlerindeki kurumsal depresyonu yani suyun altındaki görünmeyen kayaları nasıl tespit edebilirler bu hafta bunu konuştuk.