Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez

Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.


Jun 19, 2018

Çalışanların Asıl Mutsuz Olma Sebeplerini Konuştuk

Kişisel Bağlılık Değerlendirmesi için Tıklayın: http://www.assessment.engagementmagic.com/

İçsel İhtiyalarınızı Anlamak İçin Okuyun: https://blog.successprogramme.com/tr/beni-ne-motive-eder


May 5, 2018

Bilinçsiz yöneticiliğin sonuçlarını konuştuk


Apr 25, 2018

Programın Misyonunu ve kimlere uygun olduğunu konuştuk