Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Apr 3, 2019

Duygusal eşitsizlik bir gerçek ve aynı zamanda adil olmayan bir durum. Bu durum kabul edilemez ve kültürel, yasal, kurumsal, sosyal düzeyde ele alınması gereken bir durum.