Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Apr 7, 2019

Hesap Verebilirlik; Bir kişinin vardığı sonuçlardan ve eylemlerinden sorumlu tutulması zorunluluğudur.

Yöneticiler İnsanları Nasıl Hesap Verebilir Kılabilir Öğrenmek İçin Tıklayın

Hesap Verebilirlik Eğitimi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayın