Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez

Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Jul 27, 2020

15 yıldan uzun süredir uzaktan/mobil çalışan iki girişimci olarak uzaktan çalışmanın temellerini, ne gibi yetkinlikler gerektirdiğini, böyle giderse önümüzdeki dönemde şirketleri bekleyen potansiyel kriz noktalarını konuştuk.