Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Aug 26, 2019

İş ortağımız Vitalsmarts’ın yaptığı araştırma gösteriyor ki; kadınlar, erkek meslektaşları kadar iddialı veya baskın olduklarında, diğerleri tarafından algılanan yetkinliklerinde ve algılanan değerlerinde önemli bir azalma oluyor. İddialı davranan erkekler de cezalandırılıyor, ama kadınlara göre çok daha az ölçüde.
 
Mesela erkeklerle eşit derecede agresif bir şekilde konuşan kadınların statü durumunu, yani ona duyulan saygıyı % 41 düşürdüler, erkeğin statüsünü ise sadece %25 düşürdüler aradasında %16 fark var. Algılanan yetkinlikleri erkeklerde % 22, kadınlarda % 35 düşürdüler. Algılanan değeri ise erkeklerde 6547 USD, kadınlarda 15088 Dolar düşürdüler.