Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez

Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Apr 14, 2019

İş yerlerinde pozitif çalışanlar çoğunlukta olsalar bile, negatif davranan çalışanlardan olumsuz yönde etkileniyor. Negatiflik pozitifliğe baskın geliyor. Bulaşıcı bir şey olan negatiflik, pek çok işyerinin enerjisini adeta emiyor. Bu programda nedenlerini ve çözümlerini konuştuk


Apr 7, 2019

Hesap Verebilirlik; Bir kişinin vardığı sonuçlardan ve eylemlerinden sorumlu tutulması zorunluluğudur.

Yöneticiler İnsanları Nasıl Hesap Verebilir Kılabilir Öğrenmek İçin Tıklayın

Hesap Verebilirlik Eğitimi Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin


Apr 3, 2019

Duygusal eşitsizlik bir gerçek ve aynı zamanda adil olmayan bir durum. Bu durum kabul edilemez ve kültürel, yasal, kurumsal, sosyal düzeyde ele alınması gereken bir durum.


Mar 28, 2019

Her 3 yöneticiden 1'i, stres altındayken iletişimi yönetemiyor. Bunun sonucunda yönettikleri takımlarda başarısız oluyor.


Mar 22, 2019

Demokrasinin özü bir fikir yarışmasıdır. Toplumumuz, en acil sorunlarımızı ve konularımızı çözmek için yapılan saygılı bir tartışmaya dayanır. Politika hakkında dostane şekilde konuşamıyorsak, geleceğimiz hakkında daha iyi kararlar alamayız. Şimdi kitlesel tartışma silahlarımızı bir...