Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez


Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Mar 28, 2019

Her 3 yöneticiden 1'i, stres altındayken iletişimi yönetemiyor. Bunun sonucunda yönettikleri takımlarda başarısız oluyor.