Preview Mode Links will not work in preview mode

Böyle Gitmez

Geleneksel iş hayatı çatırdıyor, yöneticilerin ve çalışanların kabul edilemez yaklaşımlarına ve davranışlarına artık böyle gitmez diyoruz.

Jun 24, 2019

Bu bölümde Facebook'un eski eğitim ve gelişim ekibinin yöneticisi Mike Rognlien'in, 1.700 çalışandan 25.000 çalışana doğru büyürken Facebook'da açık konuşma kültürünü nasıl yaygınlaştırdığını konuştuk. 


Jun 10, 2019

Yöneticiler şirketlerindeki kurumsal depresyonu yani suyun altındaki görünmeyen kayaları nasıl tespit edebilirler bu hafta bunu konuştuk.